RASKANT
REPARERT
Bergen kommune
satte igang
Ytre Arna 12.07.2021
Oppdatert 16.11.2021

Kommunen 'reparerte' skadet
støpekant langs veien
Sætrefjellet i Ytre Arna i
2019/20.

Etter at Arnaguiden tok opp at
det raste ut ble arbeidet hurtig
igangsatt.

Naboer meldte at de varslet
kommunen om ny skade uten
at noe ble gjort. ArnaGuiden
varslet derfor på nytt i mai
2021 at arbeidet virket lite
fagmessig og uansett nå var
sprengt av vinterens frost.

Overingeniør Gard
Watnedal lovet å bestille
fjerning og ny støp

Det virket amatørmessig å
dytte støp i sprekkene.  Dette
lille arbeidet pågikk over
atskillige uker høsten 2019 og
fortsatte etter vinteren 2020. 
Det ble tillaget en lang rekke
spesielt tilpassete små
forskalinger nedover langs
støpekanten. Dette må ha
kostet enorme summer i
lønnskostnader.

Her raser veifundamentet ned.

<----
Det så ikke noe pent ut her og støpekanten og gjerdet hadde lenge vært på vei til å falle ned i hagen nedenfor. Enkelte steiner hadde allerede løsnet under veifundamentet og rast ned i hagen nedenfor.
ArnaGuiden
Org.nr.992451955
Internet harkestad
© 2008 --->

12 July, 2021
FØR   og   ETTER