ALVORLIG RASFARE
Veiutglidning
Ytre Arna 27.07.2021

Veiutglidning Peter Jebsens veg v/Ytre Arna kirke. Fylkesvei 5296


ArnaGuiden meldte forholdet inn i 2018 om rasfare her som vist på bildene. Intet har skjedd. Det vil neppe være ønskelig å sitte på den bussen eller i den lastebilen som en dag triller ned her når veien til slutt gir etter.


Busser og større kjøretøy har vekten som kan gjøre at veien og bussen full i folk raser ut en dag.  Det er kun et spørsmål om tid...

Peter Jebsens veg er 'gamlevegen' hvor bussene kjører mellom Åsane terminal og Arna terminal. Den er også i lange tider omkjøringsvei om natten når tunnelene utbedres, og likeså ved alle ulykkene på E16 like ovenfor.

Tilbakemelding fra byggeleder Roger Lemme i Vestland fylkeskommune 28.07.2021:
"
Vi skal gjennomføre synfaring på staden, og eventuelt gjennomføre naudsynte tiltak."

Oppdatering fra byggeleder Roger Lemme i Vestland fylkeskommune 29.07.2021:

"Synfaring er gjennomført, og vi ser ikkje at det er noko umiddelbar fare for at vegen skal gi etter. Mur-foten er intakt, og det er ikkje utposingar i konstruksjonen. Det øvste sjiktet med stein er på veg til å gli ut ilag med betongkant/varmur, og dette må vi på ein eller anna måte forsøke å sikre. Synfaring med geoteknikar vil bli gjennomført så snart som råd er, etter ferien."
Det lille hullet har kommet den senere tid.
Det små-raser stadig ut grus under veien og nedover skråningen.
ArnaGuiden
Org.nr.992451955
Internet harkestad
© 2008 --->

27 July, 2021