FORFALL  i 
YTRE ARNA

Bergen kommune har nå endelig reparert denne trappen nov -21
Ytre Arna 18.07.2021
Oppdatert 27.11.2021


Ytre Arna er i stadig forfall tross kommunens angivelige satsing på bygden og bydelen.

Dette er trappeløpet fra
Peter Jebsens veg til Hundhaugen.

Alvorlig skadepotensial, og for store skader ved fall når man trår feil her enten man er en jogger eller et eldre menneske eller har bevegelsesvansker eller synsvansker.

Oppdatering:
Nederste bilde viser at kommunen i november 2021 etter befaring med Arnaguiden i oktober raskt kom og støpte nye trinn.
Trapper i forfall
ArnaGuiden
Org.nr.992451955
Internet harkestad
© 2008 --->

18 July, 2021