ALVORLIG RASFARE
Falleferdig mur på 3-4 meter
Ytre Arna 10.07.2021

Rasfare i Alf Bondes veg i Ytre Arna


ArnaGuiden meldte forholdet inn i april 2021 om rasfare her som vist på bildene.  ArnaGuiden meldte inn første gang i 2009. Da støpte kommunen ny mur og trapp i 'sin' del av muren like ovenfor, men skjedde intet her nede.

Her passerer daglig barnehagebarn og skolebarn.  Akkurat under muren blir også bilene stående og vente på biler som kommer nedover.

Skal barn, voksne eller biler som passerer eller venter her måtte utsettes for risikoen når muren en dag raser over noen ?

Det er et enormt press av massene bakfra her.

Tilbakemelding fra overingeiniør
Gard Watnedal 21.04.2021:
"Muren til Alf Bondes veg 1 er meldt til tilsynsavdelingen i Plan- og bygningsetaten som vurderer saken og følger opp ovenfor huseier. Den delen av muren som ble reparert tidligere var kommunens ansvar.."

Det vites av ArnaGuiden at når huset skiftet eier for 3-4 år siden var det i prospektet beskrevet at utskifting av muren skulle skje i samarbeid mellom kommunen og kjøper.

Intet har skjedd.
ArnaGuiden
Org.nr.992451955
Internet harkestad
© 2008 --->

10 July, 2021