Her har områdestaningen i Ytre Arna latt birøkterne få sette opp bikuber ca 2015
Ytre Arna 8.11..2021

Det ble holdt gjentatte kurs her for andre birøktere over et par-tre år.

Etterpå er området forlatt som en svinesti i flere år med gamle rester av stativet og bikuber.

Det synes ganske utrolig at birøktere som driver i pakt med naturen kan holde på slik.

Områdesatsningen har bedt dem fjerne alt, men intet blir gjort.
SVINESTI  -  Bigård i Sætreparken
etter områdesatsningen i Ytre Arna
Oppdatert
Ytre Arna 9.11..2021

Etter at dette ble lagt ut på Arnaguiden 8.11. og Norges Birøkterlag ble orientert ble alt omgående fjernet av birøkteren 9.11.2021
Tilbakemeldingen fra Birøkterlaget var følgende:
"Nok engang, Beklager! Vi birøktere er avhengige av grunneiere rundt om i landet for å plassere ut kuber - og da er slike episoder svært ødeleggende for hele miljøet vårt. Takk for at du hjelper oss å rydde opp."