Bad


Utendørs
Basseng
Tonæ (Garnestonæ) på Garnes

Hegglandsviken/Heggen(Kalvetrevik) på østsiden av Arnavågen

Holmen på vestsiden av Arnavågen mot Ytre Arna
Ytre Arna barne- og ungdomsskule

Garnes ungdomsskule